Uczelnie wyższe w Rzeszowie

Edukacja w Rzeszowie

Rzeszów jest znanym ośrodkiem akademickim, gdzie na uczelniach i w Szkołach Wyższych zanotowano liczbę ponad 52 tysięcy studentów. Jedną z najstarszych uczelni, działającą od 1951 roku jest Politechnika Rzeszowska, z kolei w roku 2001 działalność rozpoczął Uniwersytet Rzeszowski, w skład którego weszły istniejące już w Rzeszowie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zamiejscowy Wydział Ekonomii Akademii Rolniczej z Krakowa oraz Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. W 1996 roku ilość rzeszowskich uczelni publicznych powiększyła się o Wyższą Szkołę Zarządzania oraz Wyższą Szkołę Informatyki.

Studenci mogą podjąć naukę  w następujących placówkach:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Wincentego Pola 2, tel. (0 17) 865 11 00, adres internetowy: www.prz.rzeszow.pl

na Wydziałach:

1.Budownictwa i Inżynierii Środowiska – ul. Poznańska 2 (budynek P), tel. (0 17) 865 17 52, (0 17) 865 16 70,

2.Budowy Maszyn i Lotnictwa, al. Powstańców Warszawy 8, (0 17) 865 15 55, 865 15 18, 865 15 10, 865 14 41, 865 12 05,

3.Chemicznym, al. Powstańców Warszawy 6 (budynek H), tel. (0 17) 86 516 52, (0 17) 85 436 55,

4.Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, (budynek B), tel. (0 17) 865 12 89, (0-17) 854 20 88,

5.Matematyki i Fizyki Stosowanej, al. Powstańców Warszawy 6, tel. (0 17) 854 01 68, wewn. 1918 i 1785,

6.Zarządzania i Marketingu, al. Powstańców Warszawy 8, tel. (0 17) 865 11 65,

oraz w Studium Języków Obcych – ul. Podkarpacka 1, tel. (0 17) 865 13 04 i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – ul. Poznańska 2A, tel. (0 17) 865 15 95, 865 15 94.

Warto również wiedzieć, że od października 2003 roku chętni mają możliwość wyboru jedynego w Polsce tego typu kierunku studiów o nazwie Lotnictwo i Kosmonautyka, po którego ukończeniu zdobywa się uprawnienia pilota lotnictwa cywilnego. Politechnika Rzeszowska jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadziła ten kierunek i przygotowała dla kandydatów cztery specjalności (samoloty, silniki lotnicze, pilotaż i awionika) i 90 miejsc.

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, tel. (0 17) 872 10 00, adres internetowy: www.univ.rzeszow.pl

na Wydziałach:

1.Biologiczno-Rolniczym, ul. Ćwiklińskiej 2,  tel. (0 17) 872 17 90,

2.Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. (0 17) 872 16 02/03/04/05/06/08/10,

3.Filologicznym, al. Rejtana 16 B, tel. (0 17) 872 12 05/06,

4.Matematyczno-Przyrodniczym, al. Rejtana 16 A, tel. (0 17) 872 11 03,

5.Medycznym, ul. Warszawska 26a, tel. (0 17) 872 19 41,

6.Pedagogiczno-Artystycznym, ul. Ks. J. Jałowego 24, (0 17) 872 18 05/06/07/08/09,

7.Prawniczym, ul. Grunwaldzka 13, tel. (0 17) 872 15 20, (0 17) 872 15 14,

8.Socjologiczno-Historycznym, al. Rejtana 16 C, studia stacjonarne tel. (0 17) 872 13 02, studia niestacjonarne, tel. (0 17) 872 13 03,

9.Sztuki, Krasne 32A, tel. (0 17) 872 20 00,

10.Wychowania Fizycznego, ul. Towarnickiego 3C, tel. (0 17) 872 18 42.

Edukację w Rzeszowie można również podjąć na przykład na

Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Wetlińska 4, tel. (0 17) 864 26 80,

Wyższej Szkole Zarządzania, ul. Mickiewicza 1, tel. (0 17) 852 61 53, 852 65 06, na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego, podyplomowych EFS,

Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, tel. (0 17) 866 11 11, na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (w sumie  17 kierunków),

Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar-International, ul. Bohaterów 12, tel. (0 17) 860 15 15, z językami: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, arabskim.

Comments are closed.